Anslagstavlan

2022-06-01: Månadsblad för juni
2022-05-20: Nya regler om passerbrickor
2021-02-28: För er som känner oro inför rådande världsläge, välj meny B-2/Om kriget kommer eller klicka här.
2022-02-27: Information från Samf Rönnen. Mars 2022
2022-02-06: För att undvika stopp i avloppet, för information
2021-12-21: Parkering vid källarrnedfarten, för information
2021-11-26: Snöpinnar, låt dom sitta kvar
2021-06-18: Nordisk Hiss, vid fel ring 021-18 33 00
2021-05-31: Gamla hus klarar inte snåltoaletter. För mer information

2021-02-27: Tips för ytterdörren, för information välj meny B-4/Ytterdörren eller klicka här.

2021-02-06: Om jordfelsbrytaren har löst ut. För mer information välj meny B-2/Jordfelsbrytaren eller klicka här.

2020-12-07: Brandskydd hemma
2020-12-06: Trasig tagg till garaget ska man byta hos AVARN