Anslagstavlan

2022-09-19: Viktig information från Samfälligheten Rönnen om att stänga expeditionen för fysiska besök.
2022-08-02: Brf Rönnbyborg söker folk till valberedningen, för information
2022-07-31: Rönnens månadsblad för augusti (för tidigare månadsblad se Dagsaktuellt från Rönnen)
2021-12-21: Parkering vid källarrnedfarten, för information
2021-06-18: Nordisk Hiss, vid fel ring 021-18 33 00
2021-05-31: Gamla hus klarar inte snåltoaletter. För mer information

— Bildspel —