Källarnedfart

Parkering vid källarnedfarterna

Brf Rönnbyborg har ingått ett avtal med Avarn Security gällande parkeringsbevakning i källarnedfarterna. Telefonnumret till Avarn Security är 021–314560.

Med adress: Släggkastargatan 9, 10, 11, 12, 14 och 16.

Följande gäller:

  • Parkering 15 minuter gäller för alla.
  • Vid behov kan extra P – tillstånd för 60 minuter erhållas till den boende. T.ex. om man har en handikappad make/maka. Då gäller p-skiva samt parkeringskort. Styrelsen bedömer och godkänner. Giltighetstid 1 år.
  • Våra egna hantverkare får ett årskort.
  • Hantverkare som medlemmar anlitar får ansöka om tillfälligt p – tillstånd. Giltighetstid max 14 dagar.
  • Vid flytt får man naturligtvis parkera under i och urlastning.
  • P – tillstånd återkallas vid avflyttning, samt vid regelbrott mot bestämmelserna.

Frågor kring detta kan ställas till Brf Rönnbyborg, se kontaktinformation enligt startsidan (Hem) i menyn.