Ventilationen

Vi har mekanisk från- och tilluft. Det betyder att tilluften får du i ”elefantfötterna” vid elementen och där klädkammare finns.
Frånluften går ut genom ventilerna i badrum, gästtoalett och spiskåpan i köket.

Detta innebär att:

  • Spiskåpan får inte bytas mot köksfläkt.
  • Ventiler eller ”elefantfötter” inte skall täppas igen eller bytas ut.
  • Torktumlare skall anslutas med dragavbrott och filter.

Med tanke på brandfaran så bör man rengöra filtret som sitter i spiskåpan minst en gång per kvartal eller oftare om så behövs.