Kommande arbeten

Planerade åtgärder delvis enligt fastställd underhållsplan för år 2023 är:

 • Fastighetsbesiktning av alla husens utrymmen exklusive lägenheterna.
 • Passersystemet ska utökas med flera läsare och det blir nytt låssystem för övriga utrymmen i alla hus.
 • Avloppsspolning av liggande stammar under husen ska utföras i samtliga hus.
 • Anpassning till Säker Vatten fortsätter som tidigare tills samtliga lägenheter är anslutna.
 • Lägenhetstillsyn återupptas efter flera års uppehåll.
 • Brandsyn ska genomföras i husen.
 • Nya stadgar tas fram för att tydliggöra regler och vad som gäller i vår bostadsrättsförening.
 • Bygget av extra p-platser i anslutning till källarna ska färdigställas under våren.
 • Energimätare installeras i alla våra hus. Detta för att få en bättre koll på husens energiåtgång.
 • Ventilationskontroll (OVK) genomförs under januari/februari.
 • Det gemensamma anläggningsbeslutet som styr Rönnens verksamhet ska förtydligas och ska fastställas av Lantmäteriet under hösten. Vi är överens om att genomföra detta med Brf Rönnby.
 • Takprojektet ska enligt planen startas upp igen under hösten då vi hoppas att världsläget åter stabiliserats. Vi har anlitat en konsult som ska ta fram uppgifter och kostnader åt oss för t.ex. byte av takbeläggning och ventilation samt även titta på komfortkyla, solceller och andra energibesparande åtgärder