Kommande arbeten

Kommande arbeten under 2022.

Grupper har bildats för att undersöka följande:

 • Omläggning av taken.
 • Byte av till- och frånluftssystem.
 • Byte av återvinningsaggregat.
 • Komfortkyla sommartid.
 • Solceller.

I samarbete med Brf Rönnby undersöks följande:

 • Fördelning av energikostnad per fastighet.
 • Laddstationer för elbilar
 • Nytt anläggningsbeslut samt nya stadgar för Samfälligheten Rönnen.

Planerade åtgärder enligt fastställd underhållsplan 2022 är:

 • Modernisering av hissarna enligt nya normer vilket inkluderar handikappanpassning.
 • I samband med modernisering av hissarna målas samtliga korridorer.
 • Anpassningen till ”Säker vatten” fortsätter tills samtliga lägenheter är anslutna.
 • Bygget av p-platser vid källarnedfarterna är fortfarande under utredning.
 • Nya stadgar för Brf Rönnbyborg ska tas fram.
 • Ny belysning i källarförråden.
 • Renovering av miljöbodarna invändigt.