Kommande arbeten

Planerade åtgärder delvis enligt fastställd underhållsplan för år 2024 är:

  • Fastighetsbesiktning av alla husens utrymmen exklusive lägenheterna.
  • Hissarna: Styrelsen har efter ett möte kommit överens med leverantören om flera åtgärder. En del ombyggnad och förstärkningar kommer att göras på hissarna i början av 2024. Det är funktioner som vi inte har varit nöjda med som skall rättas till.
  • Brandsäkerhet: Som fortsättning på etapp 1 ska provtryckning av stigarledningarna som finns i utrymningstrappan göras av en firma i början av 2024.
  • Lägenhetstillsyn: kommer att utföras i de lägenheter där ombyggnation har gjorts.
  • Anpassning till säkert vatten: fortsätter som tidigare tills samtliga lägenheter är anslutna.
  • Takprojektet, som åter startats upp, kommer att få mycket fokus under 2024.