Kommande arbeten

Planerade åtgärder enligt fastställd underhållsplan 2021 är:

  • Byte av korridorfönster.
  • Byte av avstängningsventiler för vatten.
  • Hissanläggningarna ses över.
  • Ett antal lägenheter planeras att anpassas efter regelverket ”Säkert vatten”. Sker vid renovering av badrum.
  • P-platser vid källarinfarterna. Planerat bygge har inte kunnat påbörjas då erhållet bygglov har överklagats. Överklagan har avvisats i Byggnadsnämnden och hos Länsstyrelsen men gått vidare till Mark- och miljödomstolen.