Nyheter

Inställd lägenhetstillsyn

På grund av det rådande smittläget gällande Coronaviruset har vi beslutat ställa in den aviserade lägenhetstillsynen.

Lägenhetstillsynen kommer att genomföras så fort situationen så tillåter.

Ny tidpunkt för tillsyn kommer endast att aviseras på anslagstavla. Behåll era informationslappar.

Styrelsen

Lägenhetstillsyn 17/3 – 26/3

Planering lägenhetstillsyn år 2020.

Här kommer planeringen av den årliga lägenhetstillsynen som vi i styrelsen genomför själva i alla våra hus.

Hus nr datum
9 Tisdagen den 17/3.
10 Onsdagen den 18/3.
11 Torsdagen den 19/3.
12 Tisdagen den 24/3.
14 Tisdagen den 24/3.
16 Torsdagen den 26/3.

Information om tider och vad som gäller får ni i brevlådan en vecka innan tillsynen sker.
Frågor kring detta kan ställas till styrelsen på följande tider;
Måndag, torsdag kl. 9 – 10
Tisdagar kl. 17.30 – 18.30 (tillika expeditionstid i hus 5).
TEL. 073 – 332 35 45.

2020-02-18
Hälsningar
Styrelsen

Extrastämman 15/1

Vid extrastämman 15/1 sa stämman ja till att bygga p-platser i anslutning till våra källarnedfarter men frågan om gruppanslutning av bredband via ComHem bordlades och kommer att tas upp igen när vi har fått in aktuella jämförande priser från Telenor.

Nya ytterdörrar

2019-11-06: Nya ytterdörrar installeras och beräknas pågå fram till mitten på mars 2020 enligt följande

Ordningsregler enligt följande

Låsanvisning, användarguide och skötselinstruktion enligt följande

Information Dörrbyte

Samtliga lägenheters ytterdörrar kommer att bytas ut mot DALOC säkerhetsdörr inklusive brevinkast, extra lås samt tittöga som standard i plåtutförande.

Enligt följande tidsplan:

ÅR 2019

Hus 9 arbetet pågar mellan vecka 40 – 43.

Hus 10 arbetet pågar mellan vecka 44 – 46.

Hus 11 arbetet pågar mellan vecka 47 – 50.

ÅR 2020

Hus 12 arbetet pågar mellan vecka 3 – 5.

Hus 14 arbetet pågar mellan vecka 6 – 8.

Hus 16 arbetet pågar mellan vecka 9 – 11.

Mer information kommer i brevlådan ca 1 månad innan arbetet startar. Har du / ni frågor kring detta arbete kontakta styrelse på tel. tider / eller ett besök på expeditionen på tisdag kväll mellan kl. 17.30 – 18.30.

2019-07-25

Hälsningar

Styrelsen / Bengt Jonsson