Nyheter

Arbete vecka 18 av Puts Johan AB Västerås

Under vecka 18 har vi beställt följande arbeten i våra hus:

  1. Fönsterputsning av samtliga korridorfönster.
  2. Fönsterputsning av det som tillhör tvättstugorna samt miljöbodarna.
  3. Maskinell städning av miljöbodarna

Detta gäller samtliga hus i föreningen.

Arbetet utförs av Puts Johan i Västerås

2020-04-15

Hälsningar

Styrelsen

Inställd lägenhetstillsyn

På grund av det rådande smittläget gällande Coronaviruset har vi beslutat ställa in den aviserade lägenhetstillsynen.

Lägenhetstillsynen kommer att genomföras så fort situationen så tillåter.

Ny tidpunkt för tillsyn kommer endast att aviseras på anslagstavla. Behåll era informationslappar.

Styrelsen

Lägenhetstillsyn 17/3 – 26/3

Planering lägenhetstillsyn år 2020.

Här kommer planeringen av den årliga lägenhetstillsynen som vi i styrelsen genomför själva i alla våra hus.

Hus nr datum
9 Tisdagen den 17/3.
10 Onsdagen den 18/3.
11 Torsdagen den 19/3.
12 Tisdagen den 24/3.
14 Tisdagen den 24/3.
16 Torsdagen den 26/3.

Information om tider och vad som gäller får ni i brevlådan en vecka innan tillsynen sker.
Frågor kring detta kan ställas till styrelsen på följande tider;
Måndag, torsdag kl. 9 – 10
Tisdagar kl. 17.30 – 18.30 (tillika expeditionstid i hus 5).
TEL. 073 – 332 35 45.

2020-02-18
Hälsningar
Styrelsen

Extrastämman 15/1

Vid extrastämman 15/1 sa stämman ja till att bygga p-platser i anslutning till våra källarnedfarter men frågan om gruppanslutning av bredband via ComHem bordlades och kommer att tas upp igen när vi har fått in aktuella jämförande priser från Telenor.

Nya ytterdörrar

2019-11-06: Nya ytterdörrar installeras och beräknas pågå fram till mitten på mars 2020 enligt följande

Ordningsregler enligt följande

Låsanvisning, användarguide och skötselinstruktion enligt följande