Nyheter

Extrastämman 15/1

Vid extrastämman 15/1 sa stämman ja till att bygga p-platser i anslutning till våra källarnedfarter men frågan om gruppanslutning av bredband via ComHem bordlades och kommer att tas upp igen när vi har fått in aktuella jämförande priser från Telenor.

Nya ytterdörrar

2019-11-06: Nya ytterdörrar installeras och beräknas pågå fram till mitten på mars 2020 enligt följande

Ordningsregler enligt följande

Låsanvisning, användarguide och skötselinstruktion enligt följande

Information Dörrbyte

Samtliga lägenheters ytterdörrar kommer att bytas ut mot DALOC säkerhetsdörr inklusive brevinkast, extra lås samt tittöga som standard i plåtutförande.

Enligt följande tidsplan:

ÅR 2019

Hus 9 arbetet pågar mellan vecka 40 – 43.

Hus 10 arbetet pågar mellan vecka 44 – 46.

Hus 11 arbetet pågar mellan vecka 47 – 50.

ÅR 2020

Hus 12 arbetet pågar mellan vecka 3 – 5.

Hus 14 arbetet pågar mellan vecka 6 – 8.

Hus 16 arbetet pågar mellan vecka 9 – 11.

Mer information kommer i brevlådan ca 1 månad innan arbetet startar. Har du / ni frågor kring detta arbete kontakta styrelse på tel. tider / eller ett besök på expeditionen på tisdag kväll mellan kl. 17.30 – 18.30.

2019-07-25

Hälsningar

Styrelsen / Bengt Jonsson