Information via e-post

Önskar ni att få information via e-post?

I så fall måste ni ge samtycke till detta. Ladda hem formuläret enligt nedan, skriv ut det, fyll i uppgifterna och lägg det sedan i brevlådan i källaren.

Skriftligt samtycke gällande användande av e-postadress