Miljöbodarna

Varje hus har sin egen miljöbod där vi sorterar våra sopor. Information gällande sortering finns anslagna i miljöbodarna.

Det är väldigt viktigt att sorteringen sker på bästa sätt för att hålla kostnader nere. Se informationen som har satts upp på miljöbodarna.

 


VafabMiljö, som arbetar med vår avfallshantering och återvinning, har på sin hemsida tagit fram en välskriven sorteringsguide om hur vi ska sortera rätt besök hemsidan.

Ladda hem sorteringsguiden