Miljöbodarna

Varje hus har sin egen miljöbod där vi sorterar våra sopor. Information gällande sortering finns anslagna i miljöbodarna. Det är väldigt viktigt att sorteringen sker på bästa sätt för att hålla kostnader nere.

Det har under en tid förekommit en hel del el-avfall i våra bodar. Detta är inte tillåtet att ställa där utan var och en ansvarar för att det lämnas på någon återvinningsstation. Om inte detta upphör tvingas vi beställa ett extra kärl för övrigt el-avfall vilket i förlängningen skulle innebära en hyreshöjning.

Låt oss alla hjälpas åt att hålla våra kostnader nere


VafabMiljö, som arbetar med vår avfallshantering och återvinning, har på sin hemsida tagit fram en välskriven sorteringsguide om hur vi ska sortera rätt besök sidan.

Ladda hem sorteringsguiden