Dagsaktuellt från samfälligheten Rönnen

Biltrafik inne på området

  • Det är inte tillåtet att köra bil inne på området.
  • Man bör inte heller uppmuntra bud att köra in på området.
  • Det har beslutats att stänga av alla bilinfarter utom en.

Färgsläpp i taket i garaget

  • Vi har varit i kontakt med våran underleverantör ang. färgsläppet i taket och väntar besked om detta.

Nya portar

  • Det är beställt nya portar till in och utfarten. Beräknad leverans är V 19. Vi återkommer med mera info ang. när det är aktuellt att montera dessa.