Motioner 2019

Motioner till den ordinarie föreningsstämman 2019

Motioner kan lämnas till den ordinarie föreningsstämman (endast). Eftersom alla ärenden som skall tas upp på stämman måste vara med i kallelsen är det viktigt att styrelsen får in motionerna från medlemmarna i god tid innan kallelsen ska gå ut.
 
Tänk på att en motion ska innehålla ett konkret förslag som föreningsstämman kan ta ställning till genom att antingen (säga ja) bifalla motionen eller (säga nej) avslå den. I mån av tid kan styrelsen hjälpa till att formulera om motionen, men det bästa är om du själv kan konkretisera ditt förslag.
 
Bolla gärna ditt förslag med styrelsen innan du motionerar. Om styrelsen tycker att förslaget är vettigt, och ekonomin tillåter kanske styrelsen låter genomföra förslaget per omgående. Det kan ju också vara något som står på styrelsens ”göra lista” och redan är inplanerat.

Styrelsen kommer i kallelsen till stämman formulera en uppfattning över motionen. Vi kommer då rekommendera medlemmarna att antingen bifalla, avslå eller anse att motionen är besvarad.

Motionstid

I föreningens stadgar § 31 står att Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid föreningsstämma ska anmäla detta senast som styrelsen bestämt 2019-02-15.

Lämna motionen Märkt motion 2019, i ett slutet kuvert i brevlådan vid tvättstugan, med lgh nr , namn, samt underskrift med datum.
Eller till föreningsexpeditionen Släggkastargatan 5 tisdagar kl. 17.30 – 18.30.

Därför är den 15 februari 2019 sista datum om man vill få sin motion behandlad på innevarande års stämma.

Västerås 2018-12-30

Styrelsen i Brf Rönnbyborg