Målning av korridorer

Idag, den 2022-02-28, blir målarna klara med hus 9. De fortsätter sedan imorgon med hus 12. Endast betongväggarna blir målade nu och detta påverkar ej arbetet med hissarna eftersom resterande kommer att målas när hissarna blir klara. Annonseringen sköter målarfirman.

Stora hissen i hus 11

Arbetet med stora hissen i hus 11 är försenat. Arbetet med den beräknas pågå till 2022-03-11.

Meddelandet om det är satt upp vid hissarna.

Tidplanen för övriga hus är oförändrat (se meny kalender).

Trygghetsskapande åtgärd

Samfällighet Rönnen har som en trygghetsskapande åtgärd tecknat avtal med Securitas. Dom kommer att rondera på vårt område och i garaget. Samtidigt måste vi medlemmar i bostadsrättsföreningarna hjälpas åt. Det förekommer försök att ta sig in i vårt garaget på kvällar och helger…framförallt när vi kör in och ut i garaget. Stanna gärna en stund och invänta dörrstängningen innan du kör vidare. Till alla föräldrar kan vi bara uppmana att prata med era ungdomar om att garaget inte är någon lekplats. Låt vårt område vara lugnt och med minimala skadegörelser och klottring. Allt kostar pengar och till sist är det du som medlem som betala.

Finsk TV-kanal 177

Råkade av misstag slå kanalnummer 177 och kunde då se ett finskt program.

En finsk kanal 177 som visar program från Yles fyra tv-kanaler Yle TV1, Yle TV2, Yle Fem och Yle Teema. Utbudet innehåller program på både finska och svenska och består av nyheter, teater, underhållning och sport samt barnprogram.

Renovering i toalett och badrum

Vid renovering i i toalett och/eller badrum så får inte frånluftskåpan tas bort så att frånluftshålet lämnas helt öppet.

Anledningen till detta är att man får för mycket utsugande luft så att grannarna blir nästan helt utan samt att damm och smuts kommer in och täpper till filter så att utsuget blir dåligt för alla boende.

Om man måste ta bort kåpan så sätt för ett papper och klipp ur en liten öppning.

Vattenskador

Vi har skrivit avtal med JHS Bygg om viss fastighetsskötsel samt hantering av våra vattenskador. Anders Sundkvist som ansvarar för dessa åtaganden har telefonnummer 021–142350. Det är Anders ni ska kontakta vid anmälan av vattenskada. Han skickar sedan ut Polygon eller gör egen besiktning. Observera att han inte har jourverksamhet. Vid akuta skador där vatten måste stoppas görs felanmälan fortfarande via Mark.

Nytt gruppavtal med COM HEM

Brf Rönnbyborg har tecknat ett nytt gruppavtal med COM HEM som innehåller tjänsterna BREDBAND 250 och TELEFONI BAS. Gruppavtalet börjar gälla från 2020-10-01.

Kostnaden för detta är 119 kr/mån och kommer att ingå i månadsavgiften. Om man tecknar ett större bredbandsabonnemang än 250 Mbit/s eller om man tecknar diverse telefonitjänster eller tjänsten Trygg Surf så måste man själv betala extrakostnaden till COM HEM.

Om man väljer en större bredbandsabonnemang än 250 Mbit/s så är det lovat en uppgraderingsrabatt på 350 kr/mån. Till exempel om man väljer 500 Mbit/s kostar det normalt 599 kr (utan rabatt). Extrakostnaden som man då ska betala till COM HEM blir 599 – 350 = 249 kr/mån. (COM HEM tar inte hänsyn till de 119 kr som ingår i månadsavgiften, vi kollar upp detta.)

För att kunna använda tjänsterna så behöver du göra en beställning.. Även om du redan är bredbandskund i COM HEM så behöver du göra en anmälan detta för att få rätt hastighet och senaste router. Alla måste ringa 0775-171720 för att komma åt avtalet, ni kan redan nu beställa detta.

Det är inget tvång att ansluta sig till gruppavtalet utan den som vill kan fortsätta använda annan bredbandsuppkoppling.

För mer information om gruppavtalet ladda hem

Inställd lägenhetstillsyn

På grund av det rådande smittläget gällande Coronaviruset har vi beslutat ställa in den aviserade lägenhetstillsynen.

Lägenhetstillsynen kommer att genomföras så fort situationen så tillåter.

Ny tidpunkt för tillsyn kommer endast att aviseras på anslagstavla. Behåll era informationslappar.

Styrelsen